دوزخ زدن شيد والبرگ

چهل و هشت ساعت درون اسلو

حقیقت راجع دیدار با كس در خارج از کشور

هزینه سفر روي سوئد

عمران ده کویتو

شکستن تصوير ازدواج

اهمیت هنگام باد شخصی

مکان غیر عادی جذام : جزیره عروسک ها

بدو یک پایان

خشکی گالاپاگوس: سرنوشت 2

ذجزایر گالاپاگوس درون عکس ها

چطور سفر درون شرق آفریقا

هزینه مسافرت کاستاریکا

موت گاه نوستالژی

مقصد مورد آرزومندي من داخل کاستاریکا

پنج تير کمتر از 30 دلار درون روز

در اينك پخت و مني یک قهوه قهوه اندر پاناما

هنگامی که مهاجران می آیند و تماماً چیز را تو دست می گیرند

یادگیری رفتن آش جریان

شادی دام تار انفرادی